Naturstyrelsens vigtige rolle

Du kender måske lidt til Miljø- og fødevareministeriet. Der er tale om et meget vigtigt område, hvor der derfor også er rigtig mange mennesker ansat. Ministeriet råder over fire overordnede styrelser, hvor den ene er naturtyrelsen. Denne artikel vil fokusere på naturtyrelsen arbejdsopgaver og fokusområder.

Overordnet set kan man sige, at naturstyrelsen har følgende ansvarsområder:

  • arealdrift. Det betyder, at naturstyrelsen går ind og styrer, hvor naturen helt konkret skal bruges. Der kan sagtens være nogle interessekonflikter her. Det er dog op til naturstyrelsen at holde orden på.
  • naturprojekter. Der kan sommetider være bestemte nye projekter i søen. Det er naturstyrelsen, som går ind og finder områder, hvor det kan ske. Her er det naturstyrelsens fornemmeste opgave at passe på naturen og samtidig udnytte den.
  • friluftliv. Dette områder handler om at give danskerne mulighed for friluftliv. Sommetider skal der nogle projekter til, hvis mulighederne skal forbedres. Det er netop det, naturstyrelsen går ind og kigger på.
  • jagt. Jagt er populært i Danmark, men det kræver også regulering. Derfor samarbejder naturstyrelsen tæt sammen med de danske jægere og foreninger. Det gør det mere muligt at opretholde bestand og beholde en god dialog mellem jægere og øvrig befolkning.

Du har nu fået et indblik i, hvor naturstyrelsens arbejde ligger. Hvis du vil blive endnu klogere på de forskellige områder, kan du nu læse videre. Her vil du få en uddybende forklaring af nogle af kerneområder.

Naturfond

I 2013 blev det af den daværende regering vedtaget, at Danmark skulle have en naturfond. Denne fond var en historisk beslutning, som mødte stor glæde hos mange. Der er nemlig tale om en ganske uafhængig fond, som blot tildeles midler.

Den danske naturfond har omkring en milliard kroner årligt. Formålet er at skabe flere naturområder og bedre naturmuligheder i Danmark. Det er altså til meget stor gavn for naturstyrelsens arbejde. Fonden arbejder nemlig med mange af de samme intentioner som naturstyrelsen generelt set gør. Fonden arbejder direkte sammen med danskerne om at forbedre naturoplevelserne. Der er derfor tale om en pulje, som kommer befolkningen rigtig meget til gode.

Hav

De danske have hører også under naturstyrelsen. Her er der tale om en meget vigtig del af den danske natur og selvforståelse i det hele taget. Man kan sige, at naturstyrelsens arbejde her går ud på, at man udnytter og beskytter på samme tid. Det er en balancegang, som kan være hårdfin.

Naturstyrelsens opgave er at lave tiltag, som giver mulighed for at bruge vores have. Det er selvfølgelig afgørende, at vi ikke lukker af for netop den mulighed. Samtidig er det dog også vigtigt at beskytte havene. Naturstyrelsen arbejder eksempelvis med at passe på fiskebestanden, som i perioder er truet. Det er et enormt vigtigt arbejde, naturstyrelsen her varetager. Det vedrører nemlig alt fra vores madvarer til rigtig mange menneskers arbejde.

Nationalparker

Selvom vi i Danmark ikke har en masse store safariparker at prale af, så har vi alligevel smukke nationalparker. Danmark har fem nationalparker landet over, som på hver sin måde beskyttes. Det er en opgave, som ligger under naturstyrelsens ansvar. Det er da også ret logisk, da der her er tale om bevaring af noget unikt.

Selvom de danske nationalparker ikke er så berømte, er de vigtige. Naturstyrelsen sætter derfor en dyd i altid at passe bedst muligt på dem. Samtidig er der mulighed for, at befolkningen faktisk også kan have glæde af dem.

Dyr

Naturstyrelsen arbejder også med at beskytte vores dyr. Det er ret logisk, når man tænker på, hvor dyrene bor: i naturen. Det vil altså sige, at hvis man ikke fra naturelsen beskytter naturen, vil det blive et problem for dyrene. Helt konkret arbejder man derfor også på at finde måder at passe på dyrelivet. Det gør naturstyrelsen ved at kigge på, hvor dyrene eksempelvis er truet.

I nogle områder er dyrenes nasturlige hjem blevet fjernet, og det går naturstyrelsen ind og forsøger at beskytte i højere grad.

Planter

Naturstyrelsen varetager også planternes sag. Det vil sige, at man forsøger at passe på landskaberne, blandt andet ved at bevare planterne. Selvom det kan virke lidt banalt, så er det helt afgørende. Hvis man ikke passer på planterne, kan det nemlig have store konsekvenser på den lange bane.

Planterne er nemlig med til at give os den dejlige natur, vi har.

Skove

Det samme gælder i særdeleshed også for de danske skove. Skovene er endnu en mærkesag for naturstyrelsen, og det prioriteres højt. De danske sjove er i den grad et varemærke. Det er noget, mange mennesker holder af, og som desværre også er truet. Uden at tildele skyld, så skyldes det selvfølgelig den hurtige udvikling og de mange byggerier.

Det gør dog også naturstyrelsens arbejde endnu vigtigere. Det er dem, som skal gå ind og kæmpe skovenes sag. Det sikrer fortsatte naturområder, som den danske befolkning kan nyde godt af. Samtidig er skovene jo noget, som tiltækker rigtig mange turister til Danmark.

Råstoffer

Selvom den danske undergrund ikke indeholder værdifulde skatte, som eksempelvis Norges gør det, så har vi faktisk rigtig meget at byde på, netop på den front. Den danske undergrund indeholder nogle ting, vi i høj grad bør værne om og passe på. Det er netop det, naturstyrelsen går ind og gør.

Råstoffer kan være mange ting udover selvfølgelig olie, som de fleste tænker på som det første. Det er også eksempelvis ler og sten, som bruges til mange ting. Der findes en række reguleringer, skærpelser osv., som miljøstyrelsen går ind og tager vand om.

Vand

Som rosinen i pølseenden er det selvfølgelig svært at komme udenom vores vand. Det er i høj grad også noget, naturstyrelsen arbejder for at passe på. Vores grundvand er naturligvis virkelig rent i Danmark, men det skal vi også arbejde for at bevare. Det er bestemt ikke noget, som kommer af sig selv.

Naturstyrelsen arbejder hårdt med både overvågning og indgriben for at holde vandet rent. Det har betydning for vores drikkevand, men det er også afgørende for dyrelivet. På den måde har mange af naturstyrelsens arbejdsopgaver sammenhæng. Det gør hver enkelt opgave vigtig.